Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: szeptember, 2021

A Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara vezetői között 4:7 a nők és férfiak aránya #KE56

Kép
A "Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara a szabadalmi ügyvivők országos működési területű, budapesti székhelyű köztestülete, amely ellátja a törvényben meghatározott közfeladatokat, képviseli a szabadalmi ügyvivők érdekeit, védi a szabadalmi ügyvivők jogait, őrködik a szabadalmi ügyvivői kötelezettségek teljesítésén és őrzi a szabadalmi ügyvivői kar tekintélyét.  Véleményezési joggal részt vesz a szabadalmi ügyvivői tevékenységet érintő jogszabályok előkészítésében, jogosult véleményt nyilvánítani és az illetékes állami szervek felé javaslatot tenni az iparjogvédelemmel kapcsolatos általános kérdésekben." Elemeztük az MSZÜK Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara vezetőinek listáját - az elnököt, az alelnököket, az elnökségi tagokat, póttagokat és a pénztárost. Azt az eredményt kaptuk, hogy 4 női és 7 férfi vezetővel működik a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara.  A Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara női vezetői az alábbiak.  Biacs Mónika elnökségi tag Frankné Machytka Daisy elnökségi tag

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara vezetői között 0:17 a nők és férfiak aránya #KE56

Kép
Elemeztük az SZVMSZK Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara vezetőinek listáját - az elnököt, az elnökhelyetteseket, az alelnököket és a megyei elnököket.  Azt az eredményt kaptuk, hogy 0 női és 17 férfi vezetővel működik a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara.  Így a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarában a női és férfi vezetők aránya 0:17 (= 0%). A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara vezetője Fialka György elnök.  👩NŐK: 0 FŐ 👨FÉRFIAK: 17 FŐ 🙆NŐIKVÓTA: 0%  #noikvota50  forrás

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara vezetői között 4:4 a nők és férfiak aránya #KE55

Kép
"Célunk az, hogy munkánk az élelmiszerbiztonság meghatározó elemévé váljon és a mezőgazdasági termelés első lépcsőjében a növényorvos, növényvédő mérnök felelősség teljes, szakmailag megalapozott munkája elismert legyen. Ezért dolgozik a Kamara, mint szakmai köztestület, hogy a magyar termékek a piac elismert árui legyenek és a garantáltan egészséges termékeket képviseljék." Elemeztük a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara vezetőinek listáját - az elnököt, az alelnököket és az elnökségi tagokat. Azt az eredményt kaptuk, hogy 4 női és 4 férfi vezetővel működik a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara.  A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara női vezetői az alábbiak.  Kujáni Lászlóné alelnök  Benécsné dr. Bárdi Gabriella elnökségi tag  Papné Komáromi Lilla elnökségi tag Gerda Anikó elnökségi tag Így a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarában a női és férfi vezetők aránya 4:4 (= 50%). A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vezetői között 2:33 a nők és férfiak aránya #KE54

Kép
"Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – NAK) feladata a hazai agrár- és élelmiszerszektor erősítése, érdekeinek érvényesítése, a magyar élelmiszerek versenyképességének támogatása, továbbá a szaktanácsadás, ezen kívül gyors, pontos és megbízható információk eljuttatása a gazdálkodókhoz. Az országos elnökség 24 tagú testületi szerv, melynek tagjai: a kamara öt évre megválasztott elnöke, egyben az országos elnökség elnöke, a kamara öt évre megválasztott alelnökei, a kamara megyei szervezeteinek öt évre megválasztott elnökei. Két országos elnökségi ülés között az országos elnökség jogkörében, valamint az alapszabályban meghatározott önálló jogkörében az országos ügyvezető elnökség jár el, melynek tagjai az országos elnök és az országos alelnökök." Elemeztük a NAK Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vezetőinek listáját - az elnököt, az alelnököket, a megyei elnököket és az osztályelnököket. Azt az eredményt kaptuk, hogy 2 női és 3

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara vezetői között 7:2 a nők és férfiak aránya #KE53

Kép
"A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara – struktúráját tekintve – alulról épült fel, amely azt jelenti, hogy településeken és a fővárosi kerületekben helyi szervezetek jöttek létre a MESZK Törvényben meghatározott létszámok figyelembe vétele alapján ...  A Kamara felépítésében a területi és azon keresztül a helyi szervezetek működését az országos szervezet fogja össze." Elemeztük a MESZK Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara vezetőinek listáját - az elnököt, az alelnököket, a főtitkárt és a titkárokat. Azt az eredményt kaptuk, hogy 7 női és 2 férfi vezetővel működik a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara.  A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara női vezetői az alábbiak.  Babonits Tamásné  Hirdi Henriett Éva  Üveges Péterné Szánti Istvánné Horváth Csilla Papp Katalin Kérészy-Richter Márta Így a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarában a női és férfi vezetők aránya 7:2 (= 78%). A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara vezetője Balogh Zoltán elnök.  👩NŐK: 7

A Magyar Állatorvosi Kamara vezetői között 0:9 a nők és férfiak aránya #KE52

Kép
"A Magyar Állatorvosi Kamara az állatorvosok önkormányzati elveken alapuló és köztestületi formában működő szakmai szervezete ... A Magyar Állatorvosi Kamara olyan köztestület, amely demokratikus körülmények között, alulról szerveződve ellát mind általános szakmai érdekképviseleti, mind pedig a szakmai önigazgatás keretében közigazgatási feladatokat." Elemeztük a MAOK Magyar Állatorvosi Kamara vezetőinek listáját - az elnököt, az alelnököt, a főtitkárt és az elnökségi tagokat. Azt az eredményt kaptuk, hogy 0 női és 9 férfi vezetővel működik a Magyar Állatorvosi Kamara.  Így a Magyar Állatorvosi Kamarában a női és férfi vezetők aránya 0:9 (= 0%). A Magyar Állatorvosi Kamara vezetője Gönczi Gábor elnök.  👩NŐK: 0 FŐ 👨FÉRFIAK: 9 FŐ 🙆NŐIKVÓTA: 0%  #noikvota50  forrás

A Magyar Orvosi Kamara vezetői között 4:5 a nők és férfiak aránya #KE51

Kép
"A Magyar Orvosi Kamara (MOK) minden Magyarországon működő orvos független, demokratikus, céhszerű testülete, amely tagjainak szakmai, erkölcsi és anyagi érdekvédelmet hivatott biztosítani." Elemeztük a MOK Magyar Orvosi Kamara vezetőinek listáját - az elnököt, az alelnököket, a főtitkárt és az országos titkárokat. Azt az eredményt kaptuk, hogy 4 női és 5 férfi vezetővel működik a Magyar Orvosi Kamara.  A Magyar Orvosi Kamara női vezetői az alábbiak.  Lénárd Rita Kárász Anikó Meglécz Katalin Tóth Ildikó Így a Magyar Orvosi Kamarában a női és férfi vezetők aránya 4:5 (= 44%). A Magyar Orvosi Kamara vezetője Kincses Gyula elnök.  👩NŐK: 4 FŐ 👨FÉRFIAK: 5 FŐ 🙆NŐIKVÓTA: 44 %  #noikvota50  forrás

A Magyar Gyógyszerészi Kamara vezetői között 2:11 a nők és férfiak aránya #KE50

Kép
Elemeztük a Magyar Gyógyszerészi Kamara vezetőinek listáját - az elnököt, az alelnököket, a főtitkárt és az országos titkárokat. Azt az eredményt kaptuk, hogy 2 női és 11 férfi vezetővel működik a Magyar Gyógyszerészi Kamara.  A Magyar Gyógyszerészi Kamara női vezetői az alábbiak.  Gyimesi Nóra Somogyi Orsolya Így a Magyar Gyógyszerészi Kamarában a női és férfi vezetők aránya 2:11 (= 15%). A Magyar Gyógyszerészi Kamara vezetője Hankó Zoltán elnök.  👩NŐK: 2 FŐ 👨FÉRFIAK: 11 FŐ 🙆NŐIKVÓTA: 15%  #noikvota50  forrás

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara vezetői között 0:4 a nők és férfiak aránya #KE49

Kép
"A MOKK legfőbb szerve a 30 tagú választmány ... A választmány megválasztja az országos elnököt, két elnökhelyettest, pénztárost és három elnökségi tagot, akik a MOKK országos elnökségét alkotják.  Az országos elnökség intézi azokat az ügyeket, amelyekben az országos elnök önállóan nem intézkedhet, és elbírálja a területi elnökség határozata ellen benyújtott jogorvoslati kérelmeket." Elemeztük a MOKK Magyar Országos Közjegyzői Kamara vezetőinek listáját - az elnököt és az elnökhelyetteseket. Azt az eredményt kaptuk, hogy 0 női és 4 férfi vezetővel működik a Magyar Országos Közjegyzői Kamara.  Így a Magyar Országos Közjegyzői Kamarában a női és férfi vezetők aránya 0:4 (= 0%). A Magyar Országos Közjegyzői Kamara vezetője Tóth Ádám elnök.  👩NŐK: 0 FŐ 👨FÉRFIAK: 4 FŐ 🙆NŐIKVÓTA: 0 %  #noikvota50  forrás

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara vezetői között 1:4 a nők és férfiak aránya #KE48

Kép
"az igazságügyi szakértők érdekeit egy köztestület, a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (MISZK) képviseli. A MISZK-nek napjainkban mintegy 3500 tagja van. A szakértők 290 szakterületbe sorolva segítik a jogalkalmazókat és az igazságszolgáltatást." Elemeztük a MISZK Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara vezetőinek listáját - az elnököt és az elnökhelyetteseket. Azt az eredményt kaptuk, hogy 1 női és 4 férfi vezetővel működik a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara.  A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara női vezetője az alábbi.  Dudás Zsuzsanna Így a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamarában a női és férfi vezetők aránya 1:4 (= 20%). A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara vezetője Schváb Zoltán Gábor elnök.  👩NŐK: 1 FŐ 👨FÉRFIAK: 4 FŐ 🙆NŐIKVÓTA: 20%  #noikvota50  forrás

A Magyar Tudományos Akadémia tagjai között 51:668 a nők és férfiak aránya #KE47

Kép
"Az akadémikusok a Magyar Tudományos Akadémia tagjai. Lehetnek levelező és rendes, valamint külső és tiszteleti tagok. Az akadémikusokat a hazai tagok választják." Elemeztük az MTA Magyar Tudományos Akadémia tagjainak listáját. Azt az eredményt kaptuk, hogy 51 női és 668 férfi taggal működik a Magyar Tudományos Akadémia.  A Magyar Tudományos Akadémia női tagjai az alábbiak.  Ádám Veronika Albert Réka Barnabás Beáta Mária Bitay Enikő Bollobás Enikő Buzás Edit Irén Csákiné Michéli Erika Csépe Valéria Csörnyei Marianna É. Kiss Katalin E. Kövér Katalin Easterling Patricia Erdei Anna Fábry Zsuzsanna Ferge Zsuzsa Gábor Csilla Hargittai Magdolna Helyes Zsuzsanna  Hetényi Magdolna Hohmann Judit Izsvák Zsuzsanna Jakab Tóth Éva Kamarás Katalin Klein Éva Kondorosi Éva Korbonits Márta Kovács Ilona Kovács Melinda Kozma C. Sára Kurutzné Kovács Márta Lamm Vanda Lépine-Szily Alinka Ligeti Erzsébet Madas Edit Mezey Éva Moravcsik Edit Nagy Éva Oláh Edit Pál Judit Pálné Kovács Ilona Schaff Zsuz

A Magyar Tudományos Akadémia vezetői között 3:20 a nők és férfiak aránya #KE46

Kép
"Két közgyűlés között az Elnökség az Akadémia döntéshozó testülete. Az Akadémia Elnökségét az elnök, az alelnökök, a tudományos osztályok elnökei, a hazai területi bizottságok elnökeinek egy – önmaguk közül választott – képviselője, a főtitkár, a főtitkárhelyettes, a Közgyűlés által választott három akadémikus és a Közgyűlés által választott három nem akadémikus közgyűlési képviselő alkotja." Elemeztük az MTA Magyar Tudományos Akadémia vezetőinek listáját. Azt az eredményt kaptuk, hogy 3 női és 20 férfi vezetővel működik a Magyar Tudományos Akadémia.  A Magyar Tudományos Akadémia női vezetői az alábbiak.  Erdei Anna Lamm Vanda Ádám Veronika Így a Magyar Tudományos Akadémián a női és férfi vezetők aránya 3:20 (= 13%). A Magyar Tudományos Akadémia vezetője Freund Tamás elnök.  👩NŐK: 3 FŐ 👨FÉRFIAK: 20 FŐ 🙆NŐIKVÓTA: 13%  #noikvota50  forrás

A Magyar Ügyvédi Kamara vezetői között 0:7 a nők és férfiak aránya #KE45

Kép
"Az ügyvédség intézménye ... az igazságszolgáltatás működésében, az alapvető emberi jogok érvényesülésében, a gazdaság jogi hátterének biztosításában központi szerepet játszik.  Az ügyvédi hivatás az alkotmányos jogbiztonság érdekében. – az ügyfelek érdekeinek elsődlegessége alapján – tanácsadással, okiratszerkesztéssel, jogi képviselet biztosításával szolgálja a jogállamot. Hivatásunk gyakorlásának intézményes tekintélyt és védelmet az ügyvédség köztestülete, az ügyvédi kamara nyújt.​" Elemeztük a Magyar Ügyvédi Kamara vezetőinek listáját - az elnököt és az elnökhelyetteseket. Azt az eredményt kaptuk, hogy 0 női és 7 férfi vezetővel működik a Magyar Ügyvédi Kamara.  Így a Magyar Ügyvédi Kamarában a női és férfi vezetők aránya 0:7 (= 0%). A Magyar Ügyvédi Kamara vezetője Bánáti János elnök.  👩NŐK: 0 FŐ 👨FÉRFIAK: 7 FŐ 🙆NŐIKVÓTA: 0%  #noikvota50  forrás

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara vezetői között 7:8 a nők és férfiak aránya #KE44

Kép
"A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai önkormányzat, amely az 1997-es megalakulása óta eltelt években nem csak a működéséhez szükséges szakmai és szervezeti rendet, hanem a könyvvizsgálat nemzetközi követelményekhez igazodó feltételeit is megteremtette, s egyúttal társadalmi elfogadottságot is szerzett. A gazdálkodók és az érintett állami szervek egyaránt partnernek tekintik a kamarát. Szakmánk (egyúttal hivatásunk) az átlagosnál nagyobb hatást gyakorol a környezetre – jelentős szerepet vállalunk a vagyoni, a pénzügyi, a jövedelmezőségi viszonyok objektív megítélésében –, ezért felelősségünk is átlag feletti." Elemeztük a Magyar Könyvvizsgálói Kamara vezetőinek listáját - az elnököt, az alelnököket és az elnökségi tagokat. Azt az eredményt kaptuk, hogy 7 női és 8 férfi vezetővel működik a Magyar Könyvvizsgálói Kamara.  A Magyar Könyvvizsgálói Kamara női vezetői az alábbiak.  Barsi Éva szakmai alelnök Vada Erika Közép-Magyarország, Budapest Szilágyi Judit Közép-Magyarország,

A Magyar Mérnöki Kamara vezetői között 1:16 a nők és férfiak aránya #KE43

Kép
A Magyar Mérnöki Kamara   "érdek- és értékközösség, mely a mérnöki munkavégzéshez szükséges keretekért tud síkra szállni, legyen ez tudásbeli természetű, a munkavégzést befolyásoló körülményekre vonatkozó vagy a díjazással összefüggő.  Arra törekszünk, hogy a mérnökre a társadalom úgy tekintsen, mint a mérnöki létesítmények, projektek műszaki és pénzügyi sikerének egyik legfontosabb zálogára ... Emellett a kamara köztestületként törvényben rögzített közfeladatokat is ellát: elbírálja, engedélyezi és országosan nyilvántartja a szakmai jogosultságokat a kamarai tagok és kamarai nyilvántartottak számára, közreműködik a mérnöki tevékenység szakmai és etikai színvonalának emelésében, továbbá a műszaki szabályozás, a szabványosítás és a minőségbiztosítás rendszereinek kialakításában." Elemeztük a Magyar Mérnöki Kamara vezetőinek listáját - az elnököt, az alelnököket és az elnökségi tagokat. Azt az eredményt kaptuk, hogy 1 női és 16 férfi vezetővel működik a Magyar Mérnöki Kamara. 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezetői között 2:39 a nők és férfiak aránya #KE42

Kép
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara "menedzserszellemű, új kamara alapvető feladata a lobbizás, a tőkekivitel elősegítése, miközben a kis- és középvállalatok érdekeit védi.  A kamara programjában szerepel a gazdasági érdekvédelmi szervezet megújítása, a magyar vállalkozók érdekeinek megóvása, illetve, hogy a kamara szolgáltatás-központúvá váljék, melyet úgy kell menedzselni, ahogyan egy nagyvállalatot szokás. Nemzetközi téren a kamara célja a hazai vállalkozói kör külpiaci érvényesülésének segítése, elsősorban az európai integrációra való felkészítés, valamint együttműködési lehetőségek kialakítása a szomszédos országok üzleti köreivel." Elemeztük a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezetőinek listáját - az elnököket, az alelnököket és az elnökségi tagokat. Azt az eredményt kaptuk, hogy 2 női és 39 férfi vezetővel működik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.  A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara női vezetői az alábbiak.  Décsi Endre Pálné Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi

A Magyar Építész Kamara vezetői között 0:9 a nők és férfiak aránya #KE41

Kép
"Magyar Építész Kamara (MÉK) önkormányzattal, országos feladat- és hatáskörrel rendelkező köztestület ... A Magyar Építész Kamara az építészeti tevékenység jogszerűségének és szakmai színvonalának biztosítása érdekében ellátja a Kamtv., vagy kormányrendelet által hatáskörébe utalt közfeladatokat ...  A Magyar Építész Kamara célja az építészeti tevékenységgel kapcsolatos érdekérvényesítés, melynek során az építészek érdekeinek hatékony képviseletére és védelmére törekszik" Elemeztük a Magyar Építész Kamara vezetőinek listáját - az elnököt, az alelnököket és az elnökségi tagokat. Azt az eredményt kaptuk, hogy 0 női és 9 férfi vezetővel működik a Magyar Építész Kamara.  Így a Magyar Építész Kamarában a női és férfi vezetők aránya 0:9 (= 0%). A Magyar Építész Kamara vezetője Dr. Hajnóczi Péter elnök.  👩NŐK: 0 FŐ 👨FÉRFIAK: 9 FŐ 🙆NŐIKVÓTA: 0%  #noikvota50  forrás

A minisztériumok vezetésében jellemzően 20% alatt van a nők aránya - ELEMZÉS - #KORM41

Kép
A korábban itt a honlapon közzétett 10 minisztérium vezetőségét - a minisztereket, az államtitkárokat és a miniszteri biztosokat - néztük meg újra.  A minisztériumi vezetők összetételét elemezve azt találtuk, hogy csupán egy női miniszter van közöttük.  És az ő minisztériumában a legmagasabb, 29% a női vezetők aránya.  Egy minisztériumban 10% alatti a női vezetők részesedése. A minisztériumokban jellemzően 11 és 20% között van a női vezetők aránya (7 minisztériumban).  Két minisztériumban 21% felett, de 30% alatt van a női vezetők súlya.  A női minisztériumi vezetők arányai minisztériumok szerint csoportosítva az alábbiak.  1-10% - 1 minisztériumban  11-20% - 7 minisztériumban  21-30% - 2 minisztériumban  #noikvota50 

A Miniszterelnökség vezetői között 9:37 a nők és férfiak aránya #KORM40

Kép
Elemeztük a Miniszterelnökség vezetőinek listáit - a minisztert, az államtitkárokat és a miniszteri biztosokat. Azt az eredményt kaptuk, hogy 9 női és 37 férfi vezetővel működik a Miniszterelnökség.  A Miniszterelnökség női vezetői az alábbiak.  Botos Gyöngyvér - települési fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár Kretter Diána - közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár Magyar Judit - családügyi koordinációért felelős helyettes államtitkár Rácz Zsófia - fiatalokért felelős helyettes államtitkár Tarjánné Molnár Eleonóra - gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár Uzsák Katalin - területi közigazgatás működtetéséért felelős helyettes államtitkár Zeke Janka - jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár Juhász Hajnalka - az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 2021 májusa és novembere között esedékes magyar elnöksége prioritásaival összefüggő nemzetközi kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszteri biztos Kovácsné Bárány Ildikó - a 

A Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetői között 4:12 a nők és férfiak aránya #KORM39

Kép
Elemeztük a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőinek listáit - a minisztert, az államtitkárokat és a miniszteri biztosokat. Azt az eredményt kaptuk, hogy 4 női és 12 férfi vezetővel működik a Miniszterelnöki Kabinetiroda.  A Miniszterelnöki Kabinetiroda női vezetői az alábbiak.  Rédey Krisztina - közigazgatási államtitkár German Nóra - gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár Hegyi Eszter Dóra - a Kormányzati Tájékoztatási Központ irányításáért felelős helyettes államtitkár Reich Ágnes - európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár Így a Miniszterelnöki Kabinetirodán a női és férfi vezetők aránya 4:12 (= 25%). A Miniszterelnöki Kabinetirodát Rogán Antal vezeti.  👩NŐK: 4 FŐ 👨FÉRFIAK: 12 FŐ 🙆NŐIKVÓTA: 25%  #noikvota50  forrás

A Pénzügyminisztérium vezetői között 3:15 a nők és férfiak aránya #KORM38

Kép
Elemeztük a Pénzügyminisztérium vezetőinek listáit - a minisztert, az államtitkárokat és a miniszteri biztosokat. Azt az eredményt kaptuk, hogy 3 női és 15 férfi vezetővel működik a Pénzügyminisztérium. A Pénzügyminisztérium női vezetői az alábbiak.  Gondos Judit - közigazgatási államtitkár Ambrus Ilona - gazdálkodásért felelős helyettes államtitkár Tamásné Czinege Csilla - adószakmai ügyekért felelős helyettes államtitkár Így a Pénzügyminisztériumban a női és férfi vezetők aránya 3:15 (= 17%). A Pénzügyminisztériumot Varga Mihály vezeti.  👩NŐK: 3 FŐ 👨FÉRFIAK: 15 FŐ 🙆NŐIKVÓTA: 17%  #noikvota50  forrás

A Külgazdasági és Külügyminisztérium vezetői között 5:23 a nők és férfiak aránya #KORM37

Kép
Elemeztük a Külgazdasági és Külügyminisztérium vezetőinek listáit - a minisztert, az államtitkárokat és a miniszteri biztosokat. Azt az eredményt kaptuk, hogy 5 női és 23 férfi vezetővel működik a Külgazdasági és Külügyminisztérium. A Külgazdasági és Külügyminisztérium női vezetői az alábbiak.  Pacsay-Tomassich Orsolya - a Magyar Diplomáciai Akadémiáért és a Stipendium Hungaricum Programért felelős államtitkár Mártonffy-Nagy Dorottya - beruházások ösztönzéséért felelős helyettes államtitkár Ferencz Orsolya Ildikó - űrkutatásért felelős miniszteri biztos Varju Krisztina Dóra - Magyarország 2021-2022. évi Visegrádi Együttműködés (V4) elnökségének lebonyolításáért felelős miniszteri biztos Zombori Dóra - a nemzetközi energetikai és klímaügyi kapcsolatokért felelős miniszteri biztos Így a Külgazdasági és Külügyminisztériumban a női és férfi vezetők aránya 5:23 (= 18%). A Külgazdasági és Külügyminisztériumot Szijjártó Péter vezeti.  👩NŐK: 5 FŐ 👨FÉRFIAK: 23 FŐ 🙆NŐIKVÓTA: 18%  #noikvota50 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium vezetői között 7:30 a nők és férfiak aránya #KORM36

Kép
Elemeztük az Innovációs és Technológiai Minisztérium vezetőinek listáit - a minisztert, az államtitkárokat és a miniszteri biztosokat. Azt az eredményt kaptuk, hogy 7 női és 30 férfi vezetővel működik az Innovációs és Technológiai Minisztérium.  Az Innovációs és Technológiai Minisztérium női vezetői az alábbiak.  Botos Barbara - klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár Kádár Andrea Beatrix - energiapolitikáért felelős helyettes államtitkár Keszthelyi Nikoletta - fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár Pölöskei Gáborné - szakképzésért felelős helyettes államtitkár Zöld-Nagy Viktória - munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár Lengyel Györgyi - az egészséggazdaságért, a  Szegeden központi költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósuló beruházások tudománypolitikai koordinációjáért, valamint a szegedi Science Park mint az egyetemre alapuló tudásszolgáltató központ fejlesztésének koordinációjáért felelős miniszteri biztos Pavlik Lívia - az innovatív, versenyképes fel

Az Igazságügyi Minisztérium vezetői között 5:12 a nők és férfiak aránya #KORM35

Kép
Elemeztük az Igazságügyi Minisztérium vezetőinek listáit - a minisztert, az államtitkárokat és a miniszteri biztosokat. Azt az eredményt kaptuk, hogy 5 női és 11 férfi vezetővel működik az Igazságügyi Minisztérium.  Az Igazságügyi Minisztérium női vezetői az alábbiak.  Varga Judit - miniszter Raisz Anikó - közigazgatási államtitkár Ballester-Bólya Boglárka - európai uniós kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár Szeiler Orsolya - igazságügyi közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár Wopera Zsuzsanna - családjogi  szabályozás  és  joggyakorlat  összehangolása miniszteri biztos Így az Igazságügyi Minisztériumban a női és férfi vezetők aránya 5:12 (= 29%). Az Igazságügyi Minisztériumot Varga Judit vezeti.  👩NŐK: 5 FŐ 👨FÉRFIAK: 12 FŐ 🙆NŐIKVÓTA: 29%  #noikvota50  forrás

A Honvédelmi Minisztérium vezetői között 1:6 a nők és férfiak aránya #KORM34

Kép
Elemeztük a Honvédelmi Minisztérium vezetőinek listáit - a minisztert, az államtitkárokat és a miniszteri biztosokat. Azt az eredményt kaptuk, hogy 1 női és 6 férfi vezetővel működik a Honvédelmi Minisztérium.  A Honvédelmi Minisztérium női vezetői az alábbiak.  Korom Renáta - jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár Így a Honvédelmi Minisztériumban a női és férfi vezetők aránya 1:6 (= 14%). A Honvédelmi Minisztériumot Benkő Tibor vezeti.  👩NŐK: 1 FŐ 👨FÉRFIAK: 6  FŐ 🙆NŐIKVÓTA: 14%  #noikvota50  forrás

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetői között 7:29 a nők és férfiak aránya #KORM33

Kép
Elemeztük az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetőinek listáit - a minisztert, az államtitkárokat és a miniszteri biztosokat. Azt az eredményt kaptuk, hogy 7 női és 29 férfi vezetővel működik az Emberi Erőforrások Minisztériuma.  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma női vezetői az alábbiak.  Horváth Ildikó - egészségügyért felelős államtitkár Szabó Tünde - sportért felelős államtitkár Vitályos Eszter - európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár Krucsainé Herter Anikó - kulturális fejlesztésekért és finanszírozásért felelős helyettes államtitkár Bartos Mónika - 9. és 11. évfolyamos tanulók célnyelvi országba történő tanulmányútjai előkészítése és koordinációjával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos Hajnal Gabriella - Nemzeti Alaptanterv megújításáért felelős miniszteri biztos Rónaszékiné Keresztes Monika - magyar zenei nevelésért felelős miniszteri biztos Így az Emberi Erőforrások Minisztériumában a női és férfi vezetők aránya 7:29 (= 19%). Az Ember

A Belügyminisztérium vezetői között 3:12 a nők és férfiak aránya #KORM32

Kép
Elemeztük a Belügyminisztérium vezetőinek listáit - a minisztert, az államtitkárokat és a miniszteri biztosokat. Azt az eredményt kaptuk, hogy 3 női és 12 férfi vezetővel működik a  Belügyminisztérium .  A Belügyminisztérium női vezetői az alábbiak.  Dargay Eszter - szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár Langerné Victor Katalin - társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár Szőke Irma - gazdasági helyettes államtitkár Így a Belügyminisztérium a női és férfi vezetők aránya 3:12 (= 20%). A Belügyminisztériumot Pintér Sándor vezeti.  👩NŐK: 3 FŐ 👨FÉRFIAK: 12 FŐ 🙆NŐIKVÓTA: 20%  #noikvota50  forrás

Az Agrárminisztérium vezetői között 2:21 a nők és férfiak aránya #KORM31

Kép
Elemeztük az Agrárminisztérium vezetőinek listáit - a minisztert, az államtitkárokat és a miniszteri biztosokat. Azt az eredményt kaptuk, hogy 2 női és 21 férfi vezetővel működik az Agrárminisztérium.   Az Agrárminisztérium női vezetői az alábbiak.  Bagdán Boglárka - agrárszakképzésért felelős helyettes államtitkár Juhász Anikó - agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Így az Agrárminisztériumban a női és férfi vezetők aránya 2:21 (= 9%). Az Agrárminisztériumot Nagy István vezeti.  👩NŐK: 2 FŐ 👨FÉRFIAK: 21 FŐ 🙆NŐIKVÓTA: 9%  #noikvota50  forrás

A magyar miniszterelnöki kormányiroda vezetői között 5:34 a nők és férfiak aránya #KORM30

Kép
Elemeztük a magyar miniszterelnöki kormányiroda vezetőinek listáit - a kormányiroda tagjait, a biztosokat és a megbízottakat. Azt az eredményt kaptuk, hogy 5 női és 34 férfi vezetővel működik a magyar miniszterelnöki kormányiroda.   A miniszterelnöki kormányirodanői vezetői az alábbiak.  Juhász Edit - nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár Csernák Ibolya Virág - vagyonfelügyeletért felelős helyettes államtitkár Vízkelety Mariann állami szervek működésének elemzéséért felelős miniszterelnöki biztos Hegedüs Zsuzsanna Gabriella - miniszterelnöki megbízott (a társadalmi felzárkóztatást, a társadalmi konfliktusok kezelését és megoldását szolgáló jelen- és jövőbeli stratégiák kidolgozásával kapcsolatos kérdéskörökben szaktanácsadás) Szili Katalin - miniszterelnöki megbízott (személyes közreműködés a határon túli autonómiaügyek egyeztetési eljárásaiban) Így a magyar miniszterelnöki kormányirodában a női és férfi vezetők aránya 5:34 (= 13%). A magyar m

A magyar kormány vezetői között 6:32 a nők és férfiak aránya #KORM29

Kép
Elemeztük a magyar kormány vezetőinek listáit - a kormány tagjait és a kormánybiztosokat. Azt az eredményt kaptuk, hogy 6 női és 32 férfi vezetővel működik a magyar kormány.  A kormányzat női vezetői az alábbiak.  Mager Andrea - nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter Novák Katalin - családokért felelős tárca nélküli miniszter Varga Judit igazságügyi miniszter Mikes Éva - Dél-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos Schmidt Mária - „30 éve szabadon” emlékév koordinálásáért felelős kormánybiztos Szentkirályi Alexandra Éva - hazai kommunikációért felelős kormánybiztos Így a magyar kormányban a női és férfi vezetők aránya 6:32 (= 16%). A magyar kormányt Orbán Viktor vezeti.  👩NŐK: 6 FŐ 👨FÉRFIAK: 32 FŐ 🙆NŐIKVÓTA: 16%  #noikvota50  forrás

Az Európai Parlament képviselői között a legalacsonyabb, 15% alatt van a ciprusi és a szlovák nők aránya - ELEMZÉS - #KORM45

Kép
"Az Európai Parlament 705 képviselőt számlál, akiket a kibővített Unió 27 tagállamában választottak meg." Elemeztük az Európai Parlament képviselőinek listáit nemek szerinti bontásban - tagországonként. Két országot találtunk, ahol az EP képviselők kevesebb mint ötöde nő. És hat európai országot, amelyikben harmadánál is kisebb a női EP küldöttek aránya.  Az Európai Parlamentben az alábbi országok képviselői között a legalacsonyabb a nők aránya.  Ciprus 14% Szlovákia 15% Románia 22% Görögország 24% Litvánia 27% Bulgária 29% A magyar EP csoportban csak minden harmadik a női képviselő.  #noikvota50  forrás

Az Európai Parlament képviselői között a legmagasabb, 50% felett van a svéd és a finn nők aránya - ELEMZÉS - #KORM44

Kép
"Az Európai Parlament 705 képviselőt számlál, akiket a kibővített Unió 27 tagállamában választottak meg." Elemeztük az Európai Parlament képviselőinek listáit nemek szerinti bontásban - tagországonként. 2 országot találtunk, ahol az EP képviselők több mint fele nő. És másik 6 európai országot, amelyik fele-fele arányban nőket küldött az EP-be.  Az Európai Parlamentben az alábbi országok képviselői között a legmagasabb a nők aránya.  Svédország 55% Finnország 54% Franciaország 50% Lettország 50% Luxemburg 50% Málta 50% Ausztria 50% Szlovénia 50% A magyar EP képviselők között csak 35 százalékos a nők aránya.  #noikvota50  forrás

Az Európai Parlament képviselői között 40% a nők aránya - ELEMZÉS - #KORM43

Kép
Az Európai Parlament 748 képviselőt számlált 2019-ben, akiket a kibővített Unió 28 tagállamában választottak meg. Elemeztük az Európai Parlament képviselőinek listáit nemek szerinti bontásban - az ötéves ciklusokban.  Azt az eredményt kaptuk, hogy az eltelt 40 év alatt a két és fél szeresére növekedett a nők aránya az Európai Parlamentben.  A legjelentősebb emelkedés a 90-es években történt: 10 év alatt 11 százalékponttal küldtek több nőtt az európai polgárok a közös parlamentbe.  Újabb észrevehető növekedés a kétezertízes években következett: tíz év alatt 5 százalékponttal emelkedett a női EP képviselők aránya.  Összegezve a következőképpen alakult az Európai Parlamentben a képviselők között a nők aránya 1979 és 2019 között - választási ciklusonként.  1979-1984 16% 1984-1989 18% 1989-1994 19% 1994-1999 26% 1999-2004 30% 2004-2009 31% 2009-2014 35% 2014-2019 37% 2019-2024 40% #noikvota50  forrás

Az Európai Parlament képviselői között 267:408 a nők és férfiak aránya #KORM46

Kép
"Az Európai Parlament a politikai viták és a döntéshozatal fontos uniós szintű fóruma.  Az Európai Parlament képviselőit közvetlenül választják valamennyi tagállamban abból a célból, hogy képviseljék az emberek érdekeit az uniós jogalkotás során, és hogy biztosítsák a többi uniós intézmény demokratikus működését. Az Európai Parlament 705 képviselőt számlál, akiket a kibővített Unió 27 tagállamában választottak meg.  A képviselőket 1979 óta közvetlen és általános választójog alapján választják meg, ötéves időtartamra." Elemeztük az Európai Parlament képviselőinek listáit - országonként. Azt az eredményt kaptuk, hogy 267 női és 408 férfi taggal működik az Európai Parlament.  Az Európai Parlamentben az alábbi országok képviselői között a legmagasabb a nők aránya .  Svédország 55% Finnország 54% Franciaország 50% Lettország 50% Luxemburg 50% Málta 50% Ausztria 50% Szlovénia 50% Az Európai Parlamentben az alábbi országok képviselői között a legalacsonyabb a nők aránya .  Ciprus 14

Az Európai Tanács tagjai között 5:24 a nők és férfiak aránya #KORM42

Kép
"Az Európai Tanács határozza meg az EU általános politikai irányvonalát és prioritásait. Nem tartozik az uniós jogalkotási intézmények közé, így nem vitat meg és nem fogad el jogszabályokat.  Az Európai Tanács az EU politikai menetrendjét határozza meg oly módon, hogy ülésein „következtetéseket” fogad el, amelyekben kijelöli a fontos témákat és a meghozandó intézkedéseket. Az Európai Tanács tagjai a 27 uniós tagállam állam-, illetve kormányfői, az Európai Tanács elnöke és az Európai Bizottság elnöke." Elemeztük az Európai Tanács tagjainak listáit - az elnököt és a tagokat. Azt az eredményt kaptuk, hogy 5 női és 24 férfi taggal működik az Európai Tanács.  Az Európai Tanács női tagjai az alábbiak.  Dánia (DK) - Mette Frederiksen miniszterelnök Észtország (EE) - Kaja Kallas miniszterelnök Finnország Sanna (FI) - Marin miniszterelnök Németország (DE) - Angela Merkel szövetségi kancellár Európai Bizottság (EU) - Ursula von der Leyen elnök  Így az Európai Tanácsban a női és férfi v

Az Európai Bizottság vezetői között 13:14 a nők és férfiak aránya #KORM41

Kép
"Az Európai Bizottságot munkájában bizonyos alapelvek vezérlik: az átláthatóság elve, a többnyelvűség elve, a környezet iránti felelősség, az esélyegyenlőség elve és az etikus magatartás. Az Európai Bizottság munkáját biztosi testület irányítja, az intézmény elnökének vezetésével.  Az európai biztosok munkájának középpontjában az Európai Bizottság elnöke által meghatározott szakpolitikai prioritások állnak." Elemeztük az Európai Bizottság vezetőinek listáit - az elnököt, az alelnököket és a biztosokat. Azt az eredményt kaptuk, hogy 13 női és 14 férfi vezetővel működik az Európai Bizottság.  Az Európai Bizottság női vezetői az alábbiak.  ELNÖK Ursula von der Leyen ÜGYVEZETŐ ALELNÖK Margrethe Vestager ALELNÖK Věra Jourová ALELNÖK Dubravka Šuica BIZTOS Mariya Gabriel BIZTOS Elisa Ferreira BIZTOS Stella Kyriakides BIZTOS Helena Dalli BIZTOS Ylva Johansson BIZTOS Adina Vălean BIZTOS Jutta Urpilainen BIZTOS Kadri Simson BIZTOS Mairead McGuinness Így az Európai Bizottságban a női és

A hírmédia szerkesztőségeiben jellemzően 30% alatt van a nők aránya - ELEMZÉS - #M141

Kép
A korábban itt a honlapon közzétett független, írott hírmédia 29 szerkesztőségét néztük meg újra.  A szerkesztőségek összetételét elemezve azt találtuk, hogy egy szerkesztőségben nincs női újságíró, egy másikban pedig 10% alatti a női újságírók aránya.  Az írott hírszerkesztőségekben jellemzően 21 és 30% között van a női munkatársak aránya (13 szerkesztőségben).  A nők az újságírók között többségben 2 szerkesztőségben vannak.  A női újságírók arányai szerkesztőségek szerint csoportosítva az alábbiak.  0% - 1 szerkesztőségben 1-10% - 1 szerkesztőségben 11-20% - 4 szerkesztőségben 21-30% - 13 szerkesztőségben 31-40% - 5 szerkesztőségben 41-50% - 3 szerkesztőségben +50%  - 2 szerkesztőségben #noikvota50 

A hírmédia főszerkesztői között 14% a nők aránya - ELEMZÉS - #M140

Kép
A korábban itt a honlapon közzétett független, írott hírmédia 29 szerkesztőségét néztük meg újra.  A főszerkesztők listáját elemezve azt találtuk, hogy csak két szerkesztőséget vezet női főszerkesztő.  Másik kettő szerkesztőséget pedig társ-főszerkesztőként irányít női újságíró.  A női főszerkesztők az alábbiak.  Bakó Bea - Azonnali  Munk Veronika - Telex  Roznár Gyöngyi - Nyugat  Székely Sarolta - Piac és Profit  Így a független hírmédiában a női és férfi főszerkesztők aránya 4:25 (= 14%). 👩NŐK: 4 FŐ 👨FÉRFIAK: 25 FŐ 🙆NŐIKVÓTA: 14%  #noikvota50 

A Klubdélelőtt rádióműsor beszélgetéseiben 58:123 a nők és férfiak aránya #M139

Kép
A Klubdélelőtt "Szombat délelőtti szórakoztató magazinműsor kulturával, tudománnyal és akár sporttal fűszerezve...  Születésnaposok, híres tudosok, sztárok, nem sztárok." A Klubdélelőtt rádióműsor elérhető első anyaga 2019. januárban hangzott el. Azóta minden héten jelennek meg 180 perces beszélgetések a Klubrádióban.  Elemeztük a Klubdélelőtt meghívott vendégeinek listáját 2021. első hét hónapjában, és azt az eredményt kaptuk, hogy 58 női és 123 férfi résztvevővel folytak beszélgetések. A meghívott női beszélgetőtársak az alábbiak voltak. Czibak Ilona író Horváth Réka szociológus Piros Ildikó színész Boros Anna színész Szatmári Liza színész Lamm Vanda jogász, jogtudós Macskássy Izolda festőművész Karafiáth Orsolya költő Keszthelyi Gyöngyvér  Tegyi Tímea szerkesztő Radnóti Zsuzsa dramaturg Mangó Gabriella háziorvos Récsey Antónia  Berényi Anna író Szirtes Edina Mókus énekes, zenész Várdi Katalin tüdőgyógyász Kaufer Virág politikus Sinkó Andrea ritmikus tornász Spitzer Gyöngyi

A Kovátsműhely rádióműsor beszélgetéseiben 17:42 a nők és férfiak aránya #M138

Kép
"Zenés kultúrtörténeti kalandozásra hívja hallgatóit vasárnap délutánonként Kováts Kriszta.  A Kovátsműhely a színész-énekesnő saját dalaira, dalszövegeire építkezik.  E 3-4 perces kis történetek nemcsak egy-egy életérzést fogalmaznak meg, hanem egykor köztünk élt híres személyiségeket, legendás helyszíneket is megidéznek." A Kovátsműhely rádióműsor első anyaga 2019. októberben hangzott el. Azóta minden héten jelennek meg 60 perces beszélgetések a Klubrádióban.  Elemeztük a Kovátsműhely meghívott vendégeinek listáját 2021. első hét hónapjában, és azt az eredményt kaptuk, hogy 17 női és 42 férfi résztvevővel folytak beszélgetések. A meghívott női beszélgetőtársak az alábbiak voltak. Körtvési Katalin Kodály Intézet kutató, kórusvezető  Néder Panni rendező Fráter Erzsébet botanikus Csáki Judit színikritikus Péterfy-Novák Éva író Vajda Katalin író Elek Dóra Baltazár Színház alapító Mérő Vera női jogvédő Tátrai Júlia művészettörténész Katona Eszter irodalmár  Tóth Zsuzsanna turisz

A Hetes Stúdió Megbeszéljük rádióműsor beszélgetéseiben 20:91 a nők és férfiak aránya #M137

Kép
"Szóból ért az ember - ez az egyik szlogenje a műsornak, arra is utalva, hogy a műsor készítői mindent tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy érthetővé tegyék mindazt, ami a közéletben történik." A Hetes Stúdió Megbeszéljük rádióműsor elérhető első anyaga 2019. januárban hangzott el. Azóta minden héten jelennek meg 60 perces beszélgetések a Klubrádióban.  Elemeztük a Hetes Stúdió Megbeszéljük meghívott vendégeinek listáját 2021. első hét hónapjában, és azt az eredményt kaptuk, hogy 20 női és 91 férfi résztvevővel folytak beszélgetések. A meghívott női beszélgetőtársak az alábbiak voltak. Török Zsuzsa újságíró Zimre Zsuzsa újságíró Gergely Zsófia újságíró Ónody-Molnár Dóra újságíró Berecz Anna újságíró Józsa Márta újságíró Korpás Krisztina újságíró Így a Hetes Stúdió Megbeszéljük rádióműsornál a női és férfi vendégek aránya 20:91 (= 18%). A Hetes Stúdió Megbeszéljük rádióműsor beszélgetéseit felváltva Dési János, Szénási Sándor, Neuman Gábor, Hardy Mihály vezeti.  👩NŐK: 20 FŐ

Az Utópia rádióműsor beszélgetéseiben 6:43 a nők és férfiak aránya #M136

Kép
"A Klubrádió tudományos, ismeretterjesztő műsorában, az Utópiában a jövőkutatás legizgalmasabb kérdéseit boncolgatjuk hétről hétre, kiemelkedő tudósok és szakértők segítségével." Az Utópia rádióműsor elérhető első anyaga 2019. januárban hangzott el. Azóta minden héten jelennek meg 60 perces beszélgetések a Klubrádióban.  Elemeztük az Utópia meghívott vendégeinek listáját 2021. első hét hónapjában, és azt az eredményt kaptuk, hogy 6 női és 43 férfi résztvevővel folytak beszélgetések. A meghívott női beszélgetőtársak az alábbiak voltak. Kun Emma ELKH munkatárs Tóth Szilvia Zita Szegedi Biológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatárs Sándor Sára ELTE tudományos munkatárs  Balogh Csilla ELKH ÖK BLI tudományos munkatárs Kubinyi Enikő ELTE tudományos főmunkatárs  Vellainé Takács Krisztina ELTE tanszékvezető egyetemi docens Így az Utópia rádióműsornál a női és férfi vendégek aránya 6:43 (= 12%). Az Utópia rádióműsor beszélgetéseit Neuman Gábor vezeti.  👩NŐK: 6 FŐ 👨FÉRFIAK: 43 FŐ 🙆

A Vállalkozók Klubja rádióműsor beszélgetéseiben 3:28 a nők és férfiak aránya #M135

Kép
A Vállalkozók Klubja a   "Klubrádió gazdasági magazinműsora. Zsebbevágó kérdések a 'Pénz' világából. Egyszerűen és érthetően." A Vállalkozók Klubja rádióműsor elérhető első anyaga 2019. januárban hangzott el. Azóta minden héten jelennek meg 30 perces beszélgetések a Klubrádióban.  Elemeztük a Vállalkozók Klubja meghívott vendégeinek listáját 2021. első hét hónapjában, és azt az eredményt kaptuk, hogy 3 női és 28 férfi résztvevővel folytak beszélgetések. A meghívott női beszélgetőtársak az alábbiak voltak. Bujdosó Tünde Euler Hermes kockázatkezelési igazgató Így a Vállalkozók Klubja rádióműsornál a női és férfi vendégek aránya 3:28 (= 10%). A Vállalkozók Klubja rádióműsor beszélgetéseit Kárpáti Iván vezeti.  👩NŐK: 3 FŐ 👨FÉRFIAK: 28 FŐ 🙆NŐIKVÓTA: 10%  #noikvota50  forrás

A Reggeli személy rádióműsor beszélgetéseiben 57:216 a nők és férfiak aránya #M134

Kép
A Reggeli személy rádióműsor elérhető első anyaga 2019. februárban hangzott el. Azóta minden hétköznap jelennek meg 60 perces beszélgetések a Klubrádióban.  Elemeztük a Reggeli személy meghívott vendégeinek listáját 2021. első hét hónapjában, és azt az eredményt kaptuk, hogy 57 női és 216 férfi résztvevővel folytak beszélgetések. A meghívott női beszélgetőtársak az alábbiak voltak. Melczer Zsuzsanna sportpszichológus Lantos Gabriella egészségügyi közgazdász és szakértő Vissy Beatrix TASZ Politikai Szabadságjogi Projekt szakértő Szabó Andrea Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet igazgatóhelyettes Spronz Júlia Patent Egyesület jogász Renner Erika sértett Szlankó Viola Unicef Magyarország gyermekjogi vezető Törley Katalin Tanítanék Mozgalom képviselő Molnár Judit Magyar Utazási Irodák Szövetség elnök Csató Kata bábművész Nagy Anna Egyszülős Központ vezető Németh Barbara gyermekjogi szakértő Szauer Rózsa Nők a Balatonért Egyesület elnök Tárnok Zsanett klinikai szakpsz

Kulcsszavak

21-30%98 24.hu5 30/309 31-40%65 41-50%39 444.hu2 A magánegészségügy helye a reformfolyamatban1 A Marketing PR és Digital Sales a pénzintézeteknél1 A világ urai1 Adatkezelési Tájékoztató1 agrár1 Agrár Klub1 Alinda1 Amerikai-Magyar Kereskedelmi Kamara1 ARC1 AT7 Átlátszó.hu3 ATV8 Az Év Honlapja1 Az Év Webshopja1 Azonnali.hu3 Bárkiből Valaki1 Baromfi Termék Tanács1 Bartók Kamaraszínház1 BE2 Békéscsabai Jókai Színház1 Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete1 Bethlen Téri Színház1 BG3 Black Food Festival1 Blikk2 Bocuse dOr12 Bolyai-díj2 Bonyolult dolgok1 Bubnó Roll1 Budapest Bábszínház1 Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia1 Budapesti Operettszínház1 Business Days1 CA1 Cégvezetők Csúcstalálkozója1 Centrál Színház1 CFO Meetup1 CH3 Chefparade1 Civil a pályán1 CY2 CZ7 Csatt1 Csiky Gergely Színház1 Csokonai Színház1 DE5 Digital Health1 Digital Trends in Manufacturing1 Digitális Irodalmi Akadémia1 díj24 Direkt36.hu2 DK1 Dobszerda2 EcoPunk Találkozó1 EE1 Egyenes Beszéd2 Egyensúly Intézet1 elemzés19 Élet és Irodalom2 energia1 Energy Investors Forum1 Eötvös Károly Közpolitikai Intézet1 Erdészeti és Energetikai Szaporítóanyag Terméktanács1 Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés1 ES2 EU7 Európai Bizottság1 Európai Parlament4 Európai Tanács1 Eurozóna1 Felforgatók1 Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete1 FI3 Fiatal Vállalkozók Hete1 Filéző2 Financial and Corporate IT1 Fivosz3 FM and Hybrid Office1 Forbes28 Founder Institute5 FR11 Friderikusz1 FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács1 Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája1 Fülke2 G75 Gárdonyi Géza Színház1 gasztronómia12 gazdaság59 Google2 GR3 grafikon4 Gyógynövény Szövetség és Terméktanács1 Győri Nemzeti Színház1 Gyümölcsé és Üdítőital Szövetség1 Háborúkban megerőszakolt nők emlékezete1 Hagyomány és Evolúció4 Hazám-díj5 Hégető Honorka-díj1 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa1 Hetes Stúdió1 Hetes Stúdió Megbeszéljük1 Hevesi Sándor Színház1 hirdetés1 hírek31 Holland-Magyar Kereskedelmi Kamara1 HR1 HR Revolution1 HR-vezetők1 HU377 Hungarian Energy Investors Forum1 HVG3 IDEA Intézet1 IE1 Index1 InfoRádió1 Inforstart1 Investment Wealth and Savings1 Ipar 4.01 IT2 IVSZ3 IVSZ MENTA2 Jászai Mari Színház1 Játékszín1 Jelen.Média2 Jogi nyilatkozat1 József Attila Színház1 Juh Terméktanács1 kamara16 Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara1 Katona József Színház2 Kékgalléros HR kihívások1 Kenyérlelke Fesztivál2 Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete1 Kilépők1 Klubdélelőtt2 Klubrádió26 kormány48 Kosárérték1 Kosárérték.hu2 Kossuth-díj3 Kovátsműhely2 könyv1 környezetvédelem1 közélet127 Közgazdász-vándorgyűlés3 Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete1 Közúti Közlekedési Szakszervezet1 KözútVilág1 kultúra37 Lakossági hitelkockázatok és behajtás1 lista9 LT2 LU2 LV2 Madách Színház1 Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet1 Magyar Állami Operaház1 Magyar Állatorvosi Kamara1 Magyar Ásványvíz1 Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete1 Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara1 Magyar Építész Kamara1 Magyar Filmakadémia2 Magyar Gyógyszerészi Kamara1 Magyar Hang2 Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara1 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara1 Magyar Könyvvizsgálói Kamara1 Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete1 Magyar Mérnöki Kamara1 Magyar Művészeti Akadémia1 Magyar Narancs2 Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara1 Magyar Olimpiai Bizottság1 Magyar Országos Közjegyzői Kamara1 Magyar Orvosi Kamara1 Magyar Sajtmustra1 Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara1 Magyar Szabványügyi Testület1 Magyar Szakszervezeti Szövetség1 Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács1 Magyar Tudományos Akadémia2 Magyar Ügyvédi Kamara1 Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara1 Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara1 Marketing Szövetség2 Marketing&Media2 média146 Media11 Medián1 Méltányosság Politikaelemző Központ1 Menedzserek Országos Szövetsége2 Mérce2 Mesterakadémia1 Mesterséges Intelligencia1 Mfor.hu2 minisztérium12 Miskolci Nemzeti Színház1 Móricz Zsigmond Színház1 MT3 Multinacionális Cégek Dolgozóinak Szakszervezete1 Munkástanácsok Országos Szövetsége1 Művészbejáró2 Művészeti Akadémia1 Nagy Kreatív Hét1 Nagykereskedelmi Konferencia1 Napi.hu4 Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara1 Nemzet Művésze díj1 Nemzeti Agrárgazdasági Kamara1 Nemzeti Színház1 nemzetközi kamara8 Népszava2 NL2 NO2 Nobel-díj2 Növekedés.hu1 Nyugat.hu2 Nyúl Szakmaközi Szervezet és Terméktanács1 oktatás13 Operatőrök Társasága2 Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács1 Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége1 Örkény Színház1 Örömzene1 Öt1 Pécsi Nemzeti Színház1 Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete1 Pedagógusok Szakszervezete1 Pékszövetség Kenyérverseny1 Pénzcentrum.hu1 Pesti Hírlap.hu2 Piac és Profit1 PL2 podcast19 Policy Solutions1 Political Capital1 Portfolio.hu16 PREGA1 Prima Junior Díj6 Prima Primissima Díj13 Privátbankár.hu2 Private Investor Day1 PT1 Qubit.hu4 rádió14 Radnóti Színház1 recruiTECH1 Reggeli személy2 rendezvény47 Rendszerváltás301 Republikon Intézet1 RESTART20201 RO2 RTL3 SE5 Service Design Day1 SI2 Sirha2 SK7 Sláger FM2 Soma Díj1 Soproni Petőfi Színház1 Sorozatlövő1 Startup Hungary1 StartupHer1 STRETCH1 Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara1 Szabad Európa3 Szabadság elvtársak1 szakszervezet20 Szakszervezetek Együttműködési Fóruma1 Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia3 Széchenyi-díj3 Szegedi Nemzeti Színház1 Személy- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara1 Szerintem1 SZFE2 Szigligeti Színház1 TÁRKI1 Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács1 Telex3 terméktanács14 tévé2 Top252 Trend FM1 Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete1 Új Egyenlőség3 UK1 US1 Utópia2 Válasz Online2 VálaszOnline.hu1 Vállalkozók Klubja2 Vasas Szakszervezeti Szövetség1 Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete1 verseny18 Veszprémi Petőfi Színház1 Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács1 Vígszínház1 Világtalálkozó1 vipcast1 Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége1 Vodafone1 Vörösmarty Színház1 Webáruházi Trendek1 Weöres Sándor Színház1 Yellow Bird1 Zenthe Ferenc Színház1 Zöldgazdaság1
További lehetőségek

Bejegyzések listája

További lehetőségek

ÍRJ NEKÜNK, ha kérdésed vagy javaslatod van :))

Név

E-mail *

Üzenet *